arrow_drop_up arrow_drop_down

Verbinding
is de basis voor de maximale productiviteit..! 

 meer winst..!

omdat medewerkers ZONDER STRESS samenwerken

Een  transformatie-proces  kent drie stappen...

Stap 1:   Ken alle betrokken stakeholders

Ken de behoeften en drijfveren van alle betrokken stakeholders:

Zoek, bij de start van het verander-proces, naar de volgende antwoorden:

1) De directie:

 • Welke doelen heeft de directie  voor ogen..?
 • Wie zijn de stakeholders en welke belangen spelen er..?
 • Met welke maatstaven beoordeeld de directie  het eindresultaat..?
 • Welke middelen staan voor de verandering ter beschikking..?

 • Wat is de doorlooptijd om het project tot een succes te realiseren..?
2) Het veranderteam:
 • Wat zijn de belangen, drijfveren en krachten van de teamleden..?
 • Wat is informatiebehoefte van ieder teamlid..?
 • Welke bijdrage kan en wil ieder  betrokken teamlid  leveren..?
3) De medewerkers:
 • Wat zijn de krachten, belangen en behoeften van de medewerkers..?
 • Wat is de soort van de informatiebehoefte van iedere medewerker..?
 • Welke bijdrage kan en wil een medewerker leveren..?

Stap 2:   Ontwikkel het gewenste CRP proces

Outside-In : Het nieuwe Customer Relation Proces is leidend

Het nieuwe CRP proces moet Outside-In worden opgesteld

De Voorwaarden voor een juist CRP proces zijn:
 • Bepaal wie en wat je, bij iedere processtap, voor een klant wil zijn

 • Bepaal wat het aantal klant contact momenten (CRM) zijn

 • Bepaal de maximale doorlooptijd tussen alle klant contact momenten

 • Alleen de klant kan een intern proces aanstoten
 • Iedere interne processtap moet leiden tot meerwaarde voor de klant
 1. Voorkom dat interne processen met terugwerkende kracht genomen worden
 2. Voorkom doodlopende interne processen
 3. Verwijder alle processtappen die géén toegevoegde waarde voor de klant hebben
 • Optie: Deel, vóór de implementatie, het nieuwe CRP proces met je beste strategische klanten 

Stap 3:   Commitment van medewerkers  bereiken..!

Zorg dat de  medewerkers over de juiste  informatie beschikken..!

In de derde fase van een transitieproces is het bereiken van commitment van de medewerkers, voor het gekozen businessmodel, de meest essentiële opgave. De grote verscheidenheid aan medewerkers vraagt om een groot compassie-vermogen van de transformatie-leider en om de juiste communicatiestructuur..!


Zo bereik je commitment en maximale productiviteit bij medewerkers:

 • Bepaal, van alle  rollen, de hoofd- en kerntaken
 • Stel van iedere rol een objectief taakprofiel op
 • Selecteer de medewerkers die bij het taakprofiel passen
 • Benoem de medewerker die geschikt is voor het taakprofiel 
 • Maak, aan de hand van het persoonlijk identiteitsprofiel van de medewerker, zijn inwerkprogramma
 • Voorzie de medewerkers in de informatiebehoefte en de middelen die hij/zij  nodig hebben, om de  transformatie succesvol te volbrengen..!

Gratis E-book met 38 TIPS

Dit E-book geeft je GRATIS vele CONCRETE tips om meer resultaat uit je  organisatie te halen.

Samenwerken vraagt om verbinding...

Verbinding is de kracht van de organisatie

Hulp om de groeikracht  van je  organisatie maximaal te benutten

Vertrouwen is de motor 
voor de productiviteit

Hulp om de productiviteit  van de medewerkers optimaal te benutten

Wendbaarheid met de  neuzen dezelfde kant op

Hulp om je organisatie wendbaar 

te laten worden

Voor een succesvolle transformatie..!

Commitment bereiken

Hulp bij het bereiken van commitment van de betrokken medewerkers

Directie  coaching

Directieleden kunnen meer bereiken in minder tijd...

Incompany trainingen

Incompany trainingen worden  volledig afgestemd op  uw behoeften en situatie