Onze incompany trainingen versnellen het succes..!

Bij veranderingen hebben medewerkers verschillende behoeften..! 

Het eerste onderdeel waar we aandacht aan geven zijn de verschillen in behoeften:

 1. de ene  groep medewerkers wil direct aan de slag
 2. de tweede  groep wil weten  waarom de veranderingen zijn ingezet
 3. de derde groep wil weten wat het einddoel van de transitie is
 4. de vierde groep ziet "leeuwen en beren" op de weg komen

Veranderingen leiden tot onzekerheid..!

Het tweede onderdeel waar we aandacht aan geven is de factor "onzekerheid"

 • de ene groep ziet ruimte voor "nieuwe kansen"  ontstaan
 • terwijl de andere groep "onzekerheden" op zich af ziet komen

Beide groepen geven een eigen invulling aan de ontstane onzekerheid..!

Veranderingen vragen om een houvast..!

Het derde element waar we aandacht aan geven is de informatie en communicatie

 • Welke vormen van houvast wordt aan de medewerkers gegeven..?
 • Wat  is taak en de rol het management tijdens de transitie..?
 • Wat is de rol van  de transitie projectleider..?
 • Wat is de vaste communicatie-structuur naar alle medewerkers..?
 • Wie krijgt de beschikking over welke informatie..? 
 • Welke communicatie-kanalen komen beschikbaar..? 

De voordelen van onze incompany trainingen:

 • De trainingen sluiten aan op de actuele behoefte van de organisatie
 • De trainingen worden op de bedrijfslocatie gegeven
 • De medewerkers hebben daardoor geen reistijd
 • De medewerker zijn daardoor kort uit het dagelijkse productieproces
 • De trainingen kunnen aansluitend aan de werkdag gegeven worden
 • De investering  per medewerker zijn hierdoor ook gunstig

Wil je ook meer weten..?