Privacy protocol van Lezondress

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01.06.2022 - versie 1.5

'Uw vertrouwen'

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of als u producten en/of diensten bij ons bestelt. Wij vertellen u graag waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Heeft u desondanks hierover vragen, dan verzoeken wij u die aan ons voor te leggen. Wij zullen er alles aan doen om u van een helder antwoord te voorzien. Dit privacy protocol is van toepassing op de diensten van Lezondress. U dient zich ervan bewust te zijn dat Lezondress niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en/of bronnen die op de website worden vermeld. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te begrijpen en te accepteren. Lezondress respecteert de privacy van alle gebruikers en klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


 • BESCHERMING PERSOONSGEVENS ALGEMEEN

Wanneer u onze websites bezoekt of bij ons producten en/ of diensten bestelt, wilt u geen pottenkijkers. Geen ongenode gasten die zien wat u doet, gebruikt of bestelt. Of erger nog: die er met uw persoonsgegevens vandoor gaan. Gelijk heeft u, dat willen wij ook niet. Daarom doen we er alles aan om uw privé-gegevens ook echt privé te houden.

De kern van de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is:

  “Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens”.

Wij onderschrijven de regels van het AVG en doen alles wat in ons vermogen ligt om de regels, die in deze wet zijn vastgelegd, na te leven. Niet alleen omdat we daar toe gehouden zijn, maar bovenal omdat het voortvloeit uit onze missie om u te helpen bij het leven en werken zonder stress. Dit brengt met zich mee dat we als uitgangspunt hanteren dat de gegevens van u als persoon uw persoonlijk eigendom zijn en blijven.


 • BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Wij beloven dat we uw informatie, zonder uw expliciete schriftelijke toestemming, niet doorgeven aan derden of we daar toe gedwongen worden op grond van een gerechtelijk bevel.

Het gebruik van onze producten en/of diensten. Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze producten en/of diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelde producten te kunnen produceren, leveren of de diensten te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers, op die van onze partners of die van een derde partij. 


 • Het gebruik van verzamelde persoonsgegevens

Wij geven u graag inzicht waar we uw persoonsgegevens voor gebruiken. Daarbij maken we onderscheid in een aantal hoofdtoepassingen, welke we hierna omschrijven.


 • Het analyseren van persoonlijke oorzaken, beknellingen en talentpatronen

De kern van de activiteiten van Lezondress is om personen en organisaties te willen helpen om zonder stress te kunnen leven en werken. Om dit te bereiken bieden wij u producten, diensten, workshops, trainingen, adviezen en coaching aan. Alle persoonlijke informatie die u daarbij aan ons verstrekt is er op gericht om uw bestelling te kunnen realiseren. Hierbij geeft u ons impliciet toestemming om daartoe uw persoonlijke gegevens en informatie te mogen gebruiken. Het kan zijn dat u ons vraagt om uw persoonlijke talentpatroon op te sporen. Indien u een persoonlijk talentpatroon rapport bij ons afneemt die uitsluitend betrekking hebben op uw persoonlijk talentenprofiel, dan geeft u ons daarmee toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de gevraagde rapportages, profielen, adviezen of coaching. Indien u of iemand anders ons vraagt om een afschrift van de aan u geleverde producten of diensten te leveren, vragen wij daarvoor aan u expliciet toestemming. Zonder uw schriftelijke toestemming beloven wij deze gegevens NIET aan derden te leveren. Wij dragen er zorg voor dat op het moment waarop die toestemming wordt gevraagd het duidelijk is voor welk doel die toestemming wordt gevraagd en onder welke voorwaarden de gegevens zullen worden gebruikt.


 • Communicatie

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om met u over de bestelde producten en/of diensten te kunnen communiceren.

Wanneer u e-mails of andere informatie aan ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. In voorkomende gevallen kan het noodzakelijk zijn om aan u aanvullende persoonlijke gegevens te vragen die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw bestelling en/of vragen beter te verwerken en/of uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Lezondress, die van één van onze partners of een derde partij.


 • Leveringen en factureren

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens om met u over uw bestelde producten en/of diensten te kunnen communiceren en om deze te kunnen leveren. Tevens maken wij gebruik van uw persoonsgegevens om de bestelde producten en/of diensten met u af te rekenen door het zenden van onze factuur.


 • Analytische doeleinden

Om de kwaliteit van onze producten en diensten te verhogen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen is het van cruciaal belang dat wij statistische en wetenschappelijke analyses kunnen uitvoeren op de gegevens die in onze database worden opgeslagen. Dat stelt ons in staat om u nog beter van dienst te zijn met verbeterde of aanvullende producten of diensten. Bij deze toepassingen woorden uw gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet direct op uw persoon zijn te herleiden. Om dergelijke analyses zinvol te kunnen uitvoeren kan het zijn dat wij u vragen naar aanvullende persoonskenmerken als b.v. geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.


 • Ter voorkoming van misbruik en/of fraude

In specifieke gevallen is het nodig om aan de hand van persoonsgegevens vast te stellen of bepaalde transacties rechtmatig kunnen worden uitgevoerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij betalingstransacties moeten aanmelden bij banken of financiële instellingen.


 • Cookies

Om onze producten en diensten beter af te kunnen stemmen op de behoeften van onze gebruikers van onze website, verzamelen wij statistische gegevens. Deze gegevens zijn geanonimiseerd, zodat deze niet naar uw persoon zijn te herleiden.

Deze website maakt gebruik van cookies (zoals een “pixel’). Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website en de daaraan gekoppelde producten en diensten beter af te kunnen stemmen op de behoeften van onze bezoekers. De informatie die door het cookie gegenereerd wordt over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Lezondress of die van een derde partij.


 • Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze websites, niet correct functioneren als u uw browser voor cookies heeft uitgeschakeld.


 • Geen andere doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen persoonsinformatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy protocol.


 • Derden

Uw persoonlijke gegevens worden, zonder uw expliciete schriftelijke toestemming , niet met derden gedeeld, behoudens die personen die noodzakelijk zijn voor de productie en levering van onze producten en/of diensten. Alle betrokken productiemedewerkers hebben zich verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te waarborgen.


 • Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de leveringen van diensten en producten van Lezondress en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze producten en diensten, kunnen leiden tot wijzigingen op deze site en dit privacy protocol. De inhoud van dit privacy protocol op deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. De laatste wijzigingsdatum van dit privacy protocol zal altijd in dit document vermeld worden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze informatie te raadplegen, opdat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.


 • Opvragen van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen om u producten en/of diensten te kunnen leveren, kunt u te allen tijde bij ons opvragen. U kunt dit doen door aan ons een mail te sturen. Wij bieden alle bezoekers en klanten de mogelijkheid om uw persoonlijke informatie, die u op enig moment aan ons verstrekt heeft, op te vragen en/of te laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u ons hierover een mail sturen.


 • Uitschrijven van mailingen en/of nieuwsbrief

Onderaan iedere geautomatiseerde mail en/of nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u af te melden voor toekomstige communicatie.


 • Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u hierover een mail sturen.


 • Vragen, feedback en mailadres

Als u vragen heeft over dit privacy protocol, kunt u hierover per mail contact met ons opnemen:

Lezondress

support@lezondress.nl