Vertrouwen verhoogt de productiviteit..!

De voordelen van vertrouwen:

 • geeft meer flexibiliteit...
 • geeft een betere samenwerking...
 • verbetert de relatie met de klant...
 • verhoogt de herhaalaankopen...
 • verhoogt de omzet...
 • geeft meer resultaat...

Ook jouw organisatie kan zo werken..!

10 voordelen om het  vertrouwen te herstellen:

 • Het zelfvertrouwen  van medewerkers wordt versterkt
 • De resultaten  van medewerkers gaan omhoog
 • De samenwerking binnen en tussen teams loopt soepeler
 • De relatie naar de klant verloopt beter
 • De afstemming  tussen teams verloopt gemakkelijker
 • De wisselwerking tussen het management en team verloopt vlotter
 • De faalkosten worden verlaagd
 • De productiviteit van de gehele organisatie gaat omhoog
 • De klant- en medewerkerstevredenheid wordt verhoogd
 • De winstgevendheid van de organisatie neemt  toe

Zij willen hun ervaring met je delen:

Zonder vertrouwen kom je nergens! Een geweldige krachtige aanpak!

Ruud - Energie commissaris

(Zelf)vertrouwen is de motor van het individu en de organisatie

Ferry - ANWB

Ik heb mijn zelfvertrouwen terug gevonden met deze aanpak..!

Nelly - Centre du Lac

In 4 stappen naar een hogere productiviteit...

1e stap: De rol van het managementteam

In de 1e  stap wordt de aandacht gericht op:
 • Het verhogen van het zelfvertrouwen van de teamleden
 • Het verhelderen van de informatiebehoefte van de  teamleden
 • Het verbeteren van de samenwerking tussen de teamleden

Resultaat:     Een hogere productiviteit van het managementteam..!

2e stap: De rol van de medewerker

In de 2e stap wordt de aandacht gericht op:
 • Het versterken van het zelfvertrouwen van de medewerker
 • Het vergroten van het vertrouwen tussen medewerkers
 • Het wegnemen  van de oorzaken waar de "schoen wringt"  

Resultaat:      Een hogere productiviteit van de medewerkers..!

3e stap: De rol van de  teams

In de 3e stap wordt de aandacht gericht op:
 • Het verhogen van het onderlinge vertrouwen in het team
 • Het versterken van de  onderlinge communicatie binnen het team
 • Het verbeteren van de samenwerking in het team

Resultaat:    Een  hogere  productiviteit van het team..!

4e stap: De rol van de  organisatie als geheel

In de 4e stap wordt de aandacht gericht op:

 • Het verhelderen  van de informatiebehoefte van  teams
 • Het  verhogen van de productiviteit tussen de teams
 • Het verbeteren  van de samenwerking tussen  teams richting de klant

Resultaat:   Een hogere productiviteit  van de organisatie als geheel..!

Wil je ook meer weten..?

arrow_drop_up arrow_drop_down