De voordelen van het programma: Well-being...

Geeft een beter samenwerking tussen:

 • medewerkers onderling
 • medewerkers en management
 • management onderling

Geeft meer werkplezier en resultaat..!

10 voordelen als het programma 'Well-being' is ingevoerd:

 • Het zelfvertrouwen  van medewerkers wordt verhoogd
 • De resultaten  van medewerkers worden beter
 • De samenwerking binnen en tussen teams loopt soepeler
 • De relatie naar de klant verloopt beter
 • De afstemming  tussen teams verloopt gemakkelijker
 • De wisselwerking tussen het management en team verloopt vlotter
 • De faalkosten worden verlaagd
 • De productiviteit van de gehele organisatie gaat omhoog
 • De klant- en medewerkerstevredenheid wordt verhoogd
 • De beleving van het werkplezier in de organisatie neemt  toe

Zij willen hun ervaring met je delen:

Zonder well-being kom je nergens! Een geweldige krachtige aanpak!

Ruud - Nationale Energie commissaris

Talenten van medewerkers zijn  de motor in een organisatie.

Ferry - Consultant

Well-being is een concrete aanpak om de  productiviteit te verhogen.

Brend - COO

In 4 modules naar een hogere productiviteit...

Module 1: De productiviteit het managementteam

In deze module wordt de  aandacht gericht op:
 • Het verhogen van het zelfvertrouwen van de teamleden
 • Het verhelderen van de informatiebehoefte  van de  teamleden
 • Het verbeteren van de samenwerking  tussen de teamleden

Resultaat:     Een hogere productiviteit van het managementteam..!

Module 2: De productiviteit van medewerkers

In deze module wordt de  aandacht gericht op:
 • Het versterken van het zelfvertrouwen van de medewerker
 • Het vergroten van het vertrouwen tussen medewerkers
 • Het wegnemen  van de oorzaken waar de "schoen wringt"  

Resultaat:      Een hogere productiviteit van de medewerkers..!

Module 3: De productiviteit in teams

In deze module wordt de  aandacht gericht op:
 • Het verhogen van het onderlinge vertrouwen in het team
 • Het versterken van de  onderlinge communicatie binnen het team
 • Het verbeteren van de samenwerking in het team

Resultaat:    Een  hogere  productiviteit van het team..!

Module 4: De productiviteit van de  hele organisatie 

In deze module wordt de  aandacht gericht op:

 • Het verhelderen  van de informatiebehoefte van  teams
 • Het  verhogen van de productiviteit tussen de teams
 • Het verbeteren  van de samenwerking tussen  teams richting de klant
 • Het verhogen van de servicebeleving van de organisatie aan de klant

Resultaat:   Een hogere productiviteit  van de organisatie als geheel..!

Wil je ook meer informatie ontvangen..?