Integratie:

Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op..?

"commitment"  van medewerkers verkrijgen...

Bij een veranderingsproces... 
 • doorlopen medewerkers verschillende fasen...
 • hebben medewerkers verschillende snelheden...
 • heeft een ieder  zijn eigen personal understanding...
 • bereikt een ieder op een ander moment acceptatie

De transformatie-leider moet het proces van commitment van alle medewerkers begrijpen en leiden...

De "bloedgroepen"  van medewerkers verschillen...

 • in persoonlijkheden...
 • in informatie behoeften...
 • in krachten en talenten...
 • in belangen & drijfveren...

De "acceptatie" van medewerkers verschillen...

Bij een  transformatie moet helder zijn wie:

 • de innovators  medewerkers zijn...
 • de early adopters medewerkers zijn...
 • de  early  majority medewerkers zijn...
 • de late majority medewerkers zijn...
 • de  laggards onder de medewerkers zijn...

In 3 stappen naar  een "productivity-win"

Een transformatie doorloopt drie fasen: 

 • Stap  1:   destabilisatie fase
 • Stap  2:  consolidatie fase
 • Stap  3:  productiviteit-win fase

Wil je ook meer weten..?