'Uw medewerkers zijn het  geheim van uw productiviteit..!'

Medewerkers bepalen uw  succes..!

1) Wervingsprofiel: Wij kunnen voor u als werkgevers een goed wervingsprofiel van de job, door de talentkenmerken van een job op een wetenschappelijke wijze vast te stellen.


2) Sollicitanten: Wij kunnen voor u van alle sollicitanten hun  talentenpatroon in kaart brengen.


3) Matchen: Wij kunnen voor u als werkgever beide profielen matchen en daarmee  de meest geschikte kandidaten voor u selecteren.


4) Inwerkprogramma: Wij kunnen het juiste inwerkprogramma voor u samenstellen


Kenmerken:

Onze ontdekking van talentpatronen
Talentenpatroon in werkuren vertaald

Talentkenmerken van jobs

Talentkenmerken van jobs in werkuren vertaald
Talentkenmerken en talentpatronen matchen

1998 - heden: De geschiedenis van de ontwikkeling

Plato en Aristoteles zochten ook naar talent..!

400 jaar v Chr: Grote namen als Plato en Aristoteles zochten in hun tijd  naar de oorsprong van waaruit talenten bij mensen zouden ontstaan. 

100 jaar n Chr: Nagarjuna (ca.100 jaar. n Chr.) leggen de basis voor de boeddhistische filosofie waarop Vasubandhu  in zijn tijd ( 400 jaar na Chr.) de basis voor  de boeddhistische psychologie kon leggen. 

1875: De Zwitserse psychiater Dr. Carl J. Jung ( 1875-1961) legde de basis voor de Archetypen van de mens. Zijn inzichten hebben geleid dat er vele instrumenten zijn ontwikkeld om een analyse te kunnen maken van de typering van talentkenmerken van personen.

1998 Lezondress:

Op basis van deze grote wijsheden is Lezondress  in 1998 weer een stap verder gegaan en hebben ons meer dan 23 jaar verdiept om instrumenten te bouwen die in staat zijn om het patroon van de de talentkenmerken van een job te bepalen. En dat is gelukt..! 

 Na start van de  zoektocht in 1998 zijn we er uiteindelijk in 2011 voor het eerste in geslaagd om met succes de talentkenmerken van een job vast te stellen. Toch waren er nog bijna 10 jaar voor nodig om de instrumenten te valideren en in de praktijk te testen. Dit proces heeft de instrumenten robuust en betrouwbaar gemaakt. Nu 24 jaar na de start van onze zoektocht hebben we alle instrumenten online voor u beschikbaar.

Grote namen zochten talent

Plato en Aristoteles 427 - 384 jaar v Chr.
Nagarjuna ca. 100 jaar n Chr.

Vasubandhu ca. 400 jaar n Chr.

Dr. C.J. Jung 1875 -1961

Lezondress 1998 - 2021

Wilt u ook meer informatie ontvangen..?