'Werkplezier wordt bepaald door het benutten van jouw talent..!'

Plato en Aristoteles zochten ook al naar talent..!

Grote namen als Plato en Aristoteles zochten in hun tijd (400 jaar v Chr.)  naar de oorsprong van waaruit talenten bij mensen zouden ontstaan. 

Nagarjuna (ca.100 jaar. n Chr.) leggen de basis voor de boeddhistische filosofie waarop

Vasubandhu  in zijn tijd ( 400 jaar na Chr.) de basis voor  de boeddhistische psychologie kon leggen. 

Weer een grote sprong later  legde de Zwitserse psychiater Dr. C. J. Jung ( 1875-1961) de basis voor de Archetypen van de mens. Zijn inzichten hebben geleid dat er vele instrumenten zijn ontwikkeld om een analyse te kunnen maken van de typering van talentkenmerken van personen.

1998:

Op basis van deze grote wijsheden zijn wij in 1998 weer een stap verder gegaan en hebben ons meer dan 23 jaar verdiept om instrumenten te bouwen die in staat zijn om 

de talentkenmerken van een job te bepalen. En dat is gelukt..!


Grote namen zochten ook...

Plato  427 jaar v Chr.
Aristoteles 384 jaar v Chr.
Nagarjuna ca. 100 jaar n Chr.
Vasubandhu ca. 400 jaar n Chr.

Dr. C.J. Jung 1875 -1961

2021 - State of art instrumenten online beschikbaar

De mate van de match bepaalt het succes..!

Aan het bepalen van de talentkenmerken van een job ging een studie van 13 jaar vooraf. Na deze zoektocht zijn we er uiteindelijk in 2011 voor het eerste in geslaagd om met succes de talentkenmerken van een job vast te stellen.

Toch waren er nog bijna 10 jaar voor nodig om de instrumenten te valideren en in de praktijk te testen. Dit proces heeft de instrumenten robuust en betrouwbaar gemaakt.

Nu 23 jaar na de start van onze zoektocht hebben we 

alle instrumenten online beschikbaar.

1) Wij kunnen werkgevers helpen in het maken van goed wervingsprofiel van de job, door de talentkenmerken van een job op een wetenschappelijke wijze vast te stellen.

2) Wij kunnen werkzoekende helpen door hun  talentenpatroon is kaart te brengen.

3) Wij kunnen beide profielen matchen, zowel vanuit de werkgeverskant als vanuit de kan van de werkzoekende.

4) Wij kunnen professionals helpen bij het selecteren van de juiste kandidaat

5) Wij kunnen het juiste inwerkprogramma samenstellen


Ambitie:

Het is onze ambitie dat er na 2025 GEEN talent meer van school  komt  wat onbenut zal blijven. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan meer geluk en liefde in de wereld.

Kenmerken:

Onze ontdekking van talentpatronen
Talentenpatroon in werkuren vertaald

Talentkenmerken van jobs

Talentkenmerken van jobs in werkuren vertaald
Talentkenmerken en talentpatronen matchen

Wil je meer weten..? 

arrow_drop_up arrow_drop_down