Vertrouwen
is de basis voor de  productiviteit..!

Met vertrouwen werken medewerkers op VOL vermogen..!

"Vertrouwen kan je zien als de brandstof waarop de motor van de medewerkers draait"

 1. Hoe zorg je dat een medewerker op VOL VERMOGEN werkt..?
 2. Hoe zorg je dat een medewerker WERKGELUK  beleeft..?
 3. Over welke persoonseigenschappen moet een medewerker  beschikken om  werkgeluk te beleven..?
 4. Hoe bepaal je de persoonskenmerken van een rol of functie..?
 5. Hoe bepaal je de juiste teksten voor het functieprofiel..?
 6. Hoe bepaal je de juiste teksten in de wervingscampagne..?
 7. Hoe bepaal je welke sollicitanten  uitgenodigd worden  voor een eerste  gesprek..?
 8. Hoe kan je weten of een kandidaat de functie op de juiste wijze zal gaan vervullen..?
 9. Hoe voorkom je ongewenst verloop van  het personeel bij een re-organisatie..?
 10. Hoe begeleid je het personeel als er sprake is van een transitie in de organisatie..?
 11. Hoe zorg je dat de verbinding tussen directie en personeel wordt behouden of hersteld..?
 12. Hoe verander je een angstcultuur in een open en productieve cultuur..? 

Welke antwoorden hebben wij organisaties te bieden.?

 • Wij hebben een uniek programma om het onderling vertrouwen tussen medewerkers te herstellen
 • Wij kunnen met  de modernste online scantechnieken de behoefte van medewerkers in beeld brengen
 • Wij kunnen van functies een performance-taakprofiel opstellen
 • Wij kunnen  met dezelfde scantechniek ook direct een wervingscampagne samenstellen
 • Wij kunnen van kandidaten een online een persoonlijk performance-scan laten maken
 • Wij kunnen de performance van kandidaten matchen op het taakprofiel
 • Wij kunnen de geschikte kandidaten selecteren  voor het eerste gesprek
 • Wij bieden consultant ondersteuning op basis van ruim 20 jaar ervaring
 • Wij bieden consultant ondersteuning bij re-organisaties, transities en samenwerkingsvraagstukken 

Meer info..?   > > >