arrow_drop_up arrow_drop_down

Verbinding is de (groei)kracht van een organisatie..!

Werkt een organisatie met  contact of is er verbinding..?

Contact is tijdelijk.  Medewerkers die contact met elkaar hebben zoeken elkaar op als ze elkaar nodig hebben om hun eigen belangen veilig te stellen. 

Verbinding is een continuïteit.  Medewerkers die in verbinding met elkaar samenwerken zorgen voor elkaar, zorgen dat de persoonlijke en collectieve doelen gehaald kunnen worden.

Klanten ervaren dit als een betrouwbare organisatie!

De kenmerken van een organisatie in verbinding: 

Bij de overgang van contact naar verbinding:

  • Maakt  controle plaats voor inzicht
  • Maakt planning plaats voor zelfregulatie
  • Maken afspraken plaats voor instemming
  • Maakt "ik" plaats voor "wij"
  • Maakt provisie plaats voor winst
  • Maakt vergaderen  plaats voor afstemming
  • Maakt weten plaats voor delen
  • Maakt de opdracht plaats voor toegevoegde waarde
  • Maakt aanspreken plaats voor helpen

Wat zou dit voor jou betekenen als je zo  met je collega's zou  kunnen samenwerken..?

Benut de kracht van medewerkers...

"Mensen maken het verschil,  de organisatie is een hulpmiddel..!"

Ruud - Tendris

"Wat is een organisatie zonder mensen..? Niets..!"

Helga

Als medewerkers zich  verbinden ontstaat er energie..!

Peter

De voordelen van verbinding...

Verbinding geeft vertrouwen...

Als er verbinding tussen medewerkers is geeft dit vertrouwen. Waarom..? Omdat je weet dat je op jouw collega kunt rekenen. Dit geeft stabiliteit en zekerheid. Deze twee waarden geef je onbewust door aan de klanten...en die merken dat de organisatie betrouwbaar is.

Verbinding geeft openheid...

Wanneer  medewerkers open  naar elkaar kunnen zijn is er geen sprake meer van "eigen belang" maar wordt dit een "gezamenlijk doel". Dan zorgen medewerkers voor elkaar zodat alle doelen gerealiseerd kunnen worden..!

Verbinding geeft innovaties..!

Verbinding leidt er toe dat medewerkers en klanten met elkaar gaan delen  hoe processen of producten eenvoudig beter zouden kunnen. Dit delen  leidt tot nieuwe  inzichten waardoor innovaties ontstaan om de markt beter te bedienen dan de concurrent..!

Verbinding geeft groeikracht..!

Binnen een workshop van één dag ging dit verdeelde managementteam spontaan "armpje door". De organisatie kan zoveel sterker zijn als "muurtjes" worden geslecht. 

Dit geeft een ongekende groeikracht en inzet van medewerkers..!  

Maak direct een vrijblijvende afspraak..!